Frågor och svar

 • Hur beställer jag en tjänst?

  Det finns två sätt att beställa en tjänst – aktivera direkt här i tjänsteportalen eller beställ av tjänsteleverantören.

  Aktivera en tjänst
  Genom att aktivera en tjänst beställer du och kommer igång med tjänsten inom fem minuter. Det här fungerar enbart om du sitter direkt inkopplad i din stadsnätsanslutning och du behöver registrera ett konto. Det är enbart internettjänster som går att aktivera, du ser vilka det är genom att en Aktivera-knapp syns på den tjänsten. Andra tjänster än internet kräver viss utrustning från tjänsteleverantören, som t.ex. tv-box, de går därför inte att aktivera och behöver beställas av tjänsteleverantören.

  Beställ direkt av tjänsteleverantören
  Du kan alltid höra av dig till en tjänsteleverantör om du har frågor om någon tjänst eller om du vill beställa.
  Frågor om villkor och priser
  Har du funderingar kring en viss tjänst ska du alltid höra av dig till tjänsteleverantören. Det är också leverantörens ansvar att se till att informationen om deras tjänster är rätt och riktig

 • Problem att aktivera en tjänst?

  För att kunna aktivera en tjänst måste du sitta direkt inkopplad i stadsnätet. Du kan alltså inte sitta på jobbet eller hos grannen för att aktivera en tjänst hemma hos dig. Har du precis fått din anslutning måste den vara helt klar och driftsatt för att du ska kunna aktivera en tjänst. Har du ändå problem med att aktivera en tjänst ska du höra av dig till oss.

 • Felanmälan

  Om du har fel i dina tjänster ska du alltid felanmäla till din tjänsteleverantör. Leverantören gör en felsökning och vid behov tar de kontakt. De kommer också att skicka felärendet vidare till oss om de misstänker fel på själva fibernätet.

  Du kan alltid göra en egen felsökning först innan du hör av dig till din leverantör:

  1. Kontrollera att kablarna är hela och sitter ordentligt i all utrustning
  2. Starta om all din utrustning – mediabox/fiberbox, router, dator och andra boxar för att se om en omstart hjälper.
  3. Om du kan – testa att tillfälligt koppla in en dator direkt i mediaboxen/fiberboxen för att försäkra dig om att det inte är fel på din router. För att surfa säkert ska du ha en router, därför ska du enbart koppla bort den tillfälligt vid felsökning.

  Hjälper inte det här så ska du kontakta din tjänsteleverantör.

 • Frågor om villkor och priser?

  Har du funderingar kring en viss tjänst ska du alltid höra av dig till tjänsteleverantören. Du hittar deras kontaktuppgifter under Leverantörer i menyn. Det är också leverantörens ansvar att se till att informationen om deras tjänster är rätt och riktig.